Lapse arengu jälgimine ja toetamine koolis

Iga õpilane võib vajada võimetekohaste õpitulemuste saavutamiseks tuge. See võib tuleneda erinevatest põhjustest, mida tuleb esmalt märgata, seejärel kaardistada. Jätkata tuleb toe võimaluste hindamisega ning lõpuks rakendada vajalikke toetusmeetmeid. Tegemist on protsessiga, mille tulemuslikkus sõltub järjepidevast analüüsist ja mille sisu on fikseeritud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardis. Ühe toe meetmena saab koostada õpilasele individuaalse õppekava. Soovid teada, millal ja kuidas neid dokumente õigesti täita nii, et kasu oleks sellest nii õpilasel kui ka õpetajal? Tule osale koolitusel, mis keskendub just neile kahele dokumendile. 

Koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet õpilase arengu toetamise protsessi etappidest (märkamine, hindamine, planeerimine, rakendamine).
 • Orienteerub õpilase toetamise võimalustest koolis: üldine tugi, tõhustatud tugi, eritugi.
 • Teab õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise põhimõtteid, mis tagavad kaardi sisu ühtse mõistmise lapse tugivõrgustiku liikmete vahel.
 • Sõnastab näidete toel ning koolitajate juhendamisel korrektseid väiteid, mis sobivad ÕIAJK-sse.
 • Analüüsib enda oskust täita ÕIAJK.
 • Omab ülevaadet individuaalse õppekava koostamisest.
 • Eristab õpitulemuste kohandamist, vähendamist ja asendamist.
 • Mõistab HEV laste hindamise eripärasid.

Koolitus: Märkamisest toe rakendamiseni (1. ja 2. osa) – ÕIAJK ja IÕK

Maht:

6 akadeemilist tundi (videoloeng 2 ak t, auditoorne töö 4 ak t)

Hind:

89€ (võimalik maksta ka arvega)

Koolituse koosneb kahest osast. Esimene osa koosneb videoloengute vaatamisest ning teine osa praktilisest koolituspäevast koos koolitajatega.
 • Boonusena saad kaasa TÖÖVIHIKU kõige olulisema info ning praktiliste ülesannetega.
 • Koolituse läbijatele väljastame TUNNISTUSE (osalisel läbimisel tõendi). 
 • Tutvu koolituse õppekavaga siin.

Koolitajad on eripedagoogid Kristi Jakobson ja Kristina Kutsar.

 

Kellele koolitus sobib?

 • Õpetajale kes täidab esimest korda ÕIAJK-i või peab koostama IÕK.
 • Õpetajale, kes on täitnud mitmeid kaarte ning koostanud mitmeid IÕK-sid, aga soovib seda süsteemsemalt, teadlikumalt ja efektiivsemalt teha.
 • Tugispetsialistile, kes soovib oma teadmisi ÕIAJK täitmise või IÕK koostamise kohta värskendada.
 • Tugispetsialistile, kes on kurnatud, sest kogu dokumentatsiooni täitmisega seonduv töö koolis on tema õlul.

Kuidas koolitusel osaleda?

 • Vali koolituskalendris tulevaste koolituste alt endale sobiv toimumisaeg. Kui sobivat aega hetkel ei kuvata, siis kirjuta meile oma soovist ja anname sulle esimesena teada, kui koolituse uuesti oma kalendrisse lisame.
 • Osta pilet sobivale kuupäevale. Võimalus on maksta ka arvega.
 • Kaks nädalat enne koolitust saadame sulle videokoolituse ligipääsud ja juhendi, videoloeng tuleb kindlasti ära vaadata enne päris kohtumist.

 

Tulevased koolitused

Kohtumiseni koolitusel!