Armas lasteaia- ja kooliõpetaja! Kas oled tundnud, et töö kaasaegses rühma- ja klassiruumis esitab su teadmistele ja oskustele aina rohkem väljakutseid?

ERILO koolitajad mõistavad õpetajate raskusi, sest on kogenud seda omal käel. Meie missioon on pakkuda sulle teadmisi ja vahendeid, mis aitavad sul oma erialal edukas olla. ERILO tagab, et seminaride ja töötubade sisu põhineb uusimatel teadusuuringutel ja parimatel praktikatel. Samuti usume, et erialane areng peaks olema haarav ja rakendatav reaalsetes olukordades. Sellepärast on meie töötoad praktilised ja interaktiivsed. 

Liitu meiega kasvamise ja õppimise teekonnal ning varusta end vahenditega, mis aitavad sul luua positiivse ja mõjusa õpikeskkonna oma õpilastele.

Jälgi meid last arendavate nippide saamiseks ka Facebookis ja Instagramis!

Lapse arengu jälgimine, hindamine ja toetamine

Lapse arengu hindamisel ja toetamisel on oluline mõista laste arengu põhimõtteid ning arvestada iga lapse individuaalsusega. Selleks on kohustuslikud meetmed, mida targalt kasutades on võimalik saavutada paremaid tulemusi.

Lapse arengu hindamisel ja dokumenteerimisel saab kasutada koolieelses vanuses näiteks lapse arengu hindamise tabelit või lapse individuaalset arengukava ehk IAK-d ning lasteaia viimasel aastal hinnatakse koolivalmidust. Koolis hinnatakse samuti järjepidevalt lapse arengut, sh õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi (ÕIAJK ehk ÕIK) abil.

individuaalse arengu jälgimise kaart

Lapse kõne arengu toetamise võimalused

Laste kõnehäirete varajane märkamine ja abisaamiseks logopeedi juurde suunamine on lapse kõnearengu toetamisel väga oluline. Selleks on oluline osata ära tunda võimalikke kõnehäireid ning teada toetavaid võimalusi.

Märgates, et 2-aastane või 3-aastane laps ei räägi eakohasel viisil, saab arendada oma teadmisi ja oskusi lapse kõne arendamise võimalustest. 

Mida teha, kui laps ei räägi?

Millised on levinumad laste kõnehäired?

Vali endale sobiv koolitus siit:

Märkamisest toe rakendamiseni – kuidas täita õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti koolis?

Iga õpilane võib vajada võimetekohaste õpitulemuste saavutamiseks tuge. Toe tulemuslikkus sõltub järjepidevast analüüsist, mille sisu on koolis fikseeritud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardis (ÕIAJK). Koolituse käigus näitlikustame ÕIAJK-i täitmise protsessi koos praktiliste soovitustega.

Neuroloogiline mitmekesisus õppeasutuses

Neuroerinevus on uus normaalsus. On viimane aeg hakata kohanema. Koolitusel tutvustame põhilisi neuroerinevusi, nende tugevusi, raskusi ja toetamisviise ning anname suunised, kuidas neuroerinevusest rääkida lapsevanemate ja lastega.

Hoolitse lapse kõne arengu eest: praktilised võtted 0-3aastastele

Alusta lapse kõne arengu toetamisega kohe, sest hea kõne areng aitab luua sotsiaalseid suhteid, lahendada probleeme, tulla toime oma emotsioonidega, õppida lugema jne. Koolitusel käsitleme väga levinud, kuid ohtlikke müüte varajase kõne arengu kohta, lükkame müüdid ümber ning pakume näpunäiteid varajase kõne arengu toetamiseks.

Tõsta taset: praktilised strateegiad 3-5-aastaste laste kõne arendamiseks

Lapse kõne arengu toetamine ei tohiks lõppeda kui laps juba räägib! Koolitusel toome välja, mida oodata 3-5-aastaste laste kõne arengus. Lisaks anname praktilisi nõuandeid, kuidas aidata lapse kõnel areneda järgmisele tasemele.

Igapäevaste rutiinide jõud 0-5a laste kõne arendamisel

Kas teadsid, et igapäevaste tegevuste käigus saad edukalt toetada lapse kõne arengut? Rutiinid nagu kätepesu, riietumine ja koristamine on suurepärased võimalused seda teha. Koolitusel tutvustame, kuidas 5K võtte abil toetada lapse kõne arengut igapäevastes tegevustes.

Esimesed sammud jõukohastamisel: millest alustada ja kuhu edasi liikuda?

Miks satub laps hätta näiteks riietumisel, koristamisel või koolitööde tegemisel? Videoloengus selgitame raskuste tagamaid ning jagame praktilisi võtteid esimeste sammude astumiseks, et muuta need tegevused lapsele jõukohaseks.

Sa mängid lapsega – kas ka arendavalt?

Mäng on lastega peredes igapäevaelu loomulik osa. Tegemist on justkui lihtsa tegevusega, kuid selleks, et koostegevusest maksimumi saada on võimalik rakendada lihtsaid nippe. Videoloengus käsitleme mängu olulisust ning ühte lihtsat võtet, mida saad kohe kasutama hakata.

Autism ja müüdid – mida igaüks peab teadma?

Autismi ümber levib palju valeinformatsiooni, mis omakorda tekitab tohutult arusaamatusi ning probleeme autistide jaoks. Selles videoloengus tutvustame müüte, mis ikka veel levivad ning pakume tänapäevast informatsiooni, mis on ka autistide endi poolt aktsepteeritud. 

Teacher Talk: laste kõne arengu toetamine lasteaiarühmas

Kas teadsid, et keele efektiivne õppimine ei toimu laste puhul üldsegi struktureeritud õppetegevuse vormis. Koolitusel käsitleme praktilisi ja tõhusaid strateegiaid, mis teevad sinust efektiivse keelelise arengu toetaja rühma igapäevaste tegevuste juures.