Kristi on töötanud HEV laste klassis õpetajana ja rehabilitatsioonimeeskonnas eripedagoogina ning peamiselt arendanud kõne- ja keelepuudega õpilasi. Teadustöös keskendub ta peamiselt lugemisoskuse arendamisega seotud teemadele. Ta viib läbi nii taseme- kui ka täiendõpet.

“Usun, et lastega töötades on oluline mõista, milliseid aspekte saame muuta. Täiskasvanud peavad aru saama, et õpetamisprotsessis ei ole mõistlik keskenduda lapse muutmisele, vaid keskkonna, õpetamisvahendite ja -viiside ning lähenemise kohandamisele. Sellisel viisil väldivad lapsega tegelevad inimesed ebaadekvaatsete eesmärkide püstitamist, mis ei aita lapsel areneda ning koormavad kõiki osapooli. Seega peaksid õpetajad, eripedagoogid, aga ka lapsevanemad enda tegevust piisavalt mõtestama, sest ainult nii saab toetada laste arengut just lastele sobival viisil.” – Kristi

Töökogemus

Tartu Hiie Kool – klassiõpetaja, eripedagoog

Tallinna Ülikool – nooremteadur

Täienduskoolitused

SPARK CommunicationTM: Coaching Parents to Use Hanen Strategies – The Hanen Centre, 2022

Animate the class! – Creative methodology to develop active learning – AR Vocational and Investment Solutions, 2017

Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga – Airiin Demiir ja Martin Kallavus, 2017

Õpiraskustega õppija toetamine IKT abil – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, 2016

Probleemide lahendamine loovmeetodite toel – Angela Jakobson, 2015

Saavutused

“Me loeme” õppeprogrammi üks loojatest

Hobid

Rahvatants, kõndimine, podcastide kuulamine