Logopeedi või eripedagoogi konsultatsioon

Töötuba

Õpikeskkonna hindamine

Koolitused õppeasutusele