Kristina Kutsar on oma töös keskendunud peamiselt autistlike laste õpetamisele ning toetamisele. Tema uurimisteema puudutab samuti antud sihtgruppi. Tal on töökogemusi nii tavakoolis, lasteaias kui ka erikoolis. Hetkel osaleb ta ka taseme- ja täiendõppe läbiviimises.

“Eripedagoogina olen töötanud väga paljude lastega, kes ei mahu raamidesse oma mõttemustrite, käitumise või maailma tunnetamise eripärade tõttu. Need lapsed vajavad täiskasvanutelt mõistmist, kannatlikkust ja tarkust. Ainult sellisel viisil saame toetada imelisi lapsi õppimise ja maailma avastamise teekonnal kaotamata nende eripära. Usun, et iga täiskasvanu, kes soovib lapsi targalt toetada, saab vajalikke oskusi arendada!” – Kristina

Töökogemus

Tartu Herbert Masingu Kool – abiõpetaja, õpetaja, eripedagoog 

Laiuse J. P. Põhikool – eripedagoog, väikeklassi õpetaja

Tartu ülikooli haridusteaduste instituut – nooremlektor

Täienduskoolitused

Õpitulemuste vähendamine – Kristin Binsol, 2023

4Is to Socialize – Hanen Centre, 2023

Demand Avoidance training – Freemantles School, 2022

3-day Fundamentals of Structured TEACCHing Training – UNC TEACCH Autism Program, 2019

PEP-3 testi kasutamine koolieelses eas laste arengutaseme hindamiseks – Pille Häidkind, 2019

Saavutused

Programmi “Meie maailm” kohandamine haridusliku erivajadusega õpilasele (Kristina Kutsar ja Merje Kivikas)

Hobid

Tantsimine, koeraga jalutamine, matkamine, raamatu lugemine/kuulamine, podcastide kuulamine, looduses viibimine