Andmekaitsetingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja ERILO OÜ registrikood 16519336, asukoha aadress Koolmeistri põik 3 Luunja alevik, Luunja vald Tartumaa 62222, e-posti aadress: erilo@erilo.ee (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.