Kursuse läbinu mõistab mängu oskuste arendamise väärtust ning omandab praktilisi võtteid mängu oskuse kujunemise toetamiseks.

Kellele videoloeng sobib?

LAPSEVANEMALE:

  • kelle laps on vanuses 0-5a;
  • kes soovib enda lapsega luua paremat kontakti, ühiselt kogetud rõõmuhetki ning arendada enda last mängides;
  • kellel ei suju mäng koos lapsega, nt mäng lõppeb kiiresti, lapsel on raske ise mängida, mäng ei ole osapooltele nauditav.

TUGISPETSIALISTILE:

  • kellel on vaja kontakti luua ja koostegutseda paljude erinevate lastega;
  • kes töötab erivajadustega lastega;
  • kelle eesmärgiks on arendada lapse tunnetustegevust.

LASTEAIAÕPETAJALE:

  • kes töötab lastega vanuses 0-5a;
  • kes soovib õppetegevusi viia läbi mängus;
  • kelle rühmas on erivajadusega lapsi.

Videoloengu pikkus on 1 akadeemiline tund (45 min).

Loe videoloengu kohta pikemalt!

Koolitaja on Liis Themas.

 

Videoloengule pääseb ligi pärast ostu sooritamist oma konto alt ning on nähtav 30 päeva.

VIDEOLOENG. Sa mängid lapsega – kas ka arendavalt?

25.00

Kursuse läbinu mõistab mängu oskuste arendamise väärtust ning omandab praktilisi võtteid mängu oskuse kujunemise toetamiseks. Kellele videoloeng sobib? LAPSEVANEMALE: kelle laps on vanuses 0-5a; kes soovib […]