Kursuse läbinu mõistab mängu oskuste arendamise väärtust ning omandab praktilisi võtteid mängu oskuse kujunemise toetamiseks.

Kellele videoloeng sobib?

LAPSEVANEMALE:

  • kelle laps on vanuses 0-5a;
  • kes soovib enda lapsega luua paremat kontakti, ühiselt kogetud rõõmuhetki ning arendada enda last mängides;
  • kellel ei suju mäng koos lapsega, nt mäng lõppeb kiiresti, lapsel on raske ise mängida, mäng ei ole osapooltele nauditav.

TUGISPETSIALISTILE:

  • kellel on vaja kontakti luua ja koostegutseda paljude erinevate lastega;
  • kes töötab erivajadustega lastega;
  • kelle eesmärgiks on arendada lapse tunnetustegevust.

LASTEAIAÕPETAJALE:

  • kes töötab lastega vanuses 0-5a;
  • kes soovib õppetegevusi viia läbi mängus;
  • kelle rühmas on erivajadusega lapsi.

Videoloengu pikkus on 1 akadeemiline tund (45 min).

Loe videoloengu kohta pikemalt!

Koolitaja on Liis Themas.

 

Videoloengule pääseb ligi pärast ostu sooritamist oma konto alt ning see on nähtav 30 päeva.

VIDEOLOENG. Sa mängid lapsega – kas ka arendavalt?

35.00

Kursuse läbinu mõistab mängu oskuste arendamise väärtust ning omandab praktilisi võtteid mängu oskuse kujunemise toetamiseks. Kellele videoloeng sobib? LAPSEVANEMALE: kelle laps on vanuses 0-5a; kes soovib […]