TÖÖVIHIK kuulub veebiseminari Märkamisest toe rakendamiseni veebiseminari matejalide hulka, kuid seda on võimalik kasutada ka ilma veebiseminaril osalemata.

TÖÖVIHIK sobib: 

  • õpetajale, kes on täitnud mitmeid ÕIAJ kaarte, aga soovib seda süsteemsemalt, teadlikumalt ja efektiivsemalt täita.

TÖÖVIHIK ei sobi:

  • õpetajale, kes pole varem ÕIAJK-ga kokku puutunud. Sellisel juhul soovitame osaleda ka veebiseminaril.

TV-l on kokku 22 lehekülge ja selle ülesehitus on näha tootepiltidel.