Liis Themas

Logopeed, ratsutamisterapeut, koolitaja, teadur, ema

Liis Themas on kliiniline logopeed, kes on töötanud erinevates süsteemides eelkooliealiste lastega: lasteaias, rehabilitatsioonimeeskonnas ja kliinikus. Oma teadustöös keskendub Liis arengulise keelepuude uurimisele ning osaleb tasemeõppe läbiviimisel.

Lapsi tuleb võtta sellistena nagu nad on: koos nende tavapärade, eripärade, tugevuste ja  arendamist vajavate külgedega. Õppimisprotsessis on pidevalt arenevatel ja vahetevahel ka erivajadustega lastel raske painduda meie järgi. Õppinud täiskasvanutena peame hoopis meie arvestama lastega ja looma keskkonna, kus nad saaksid õitseda. Sellepärast teen iga päev kasvõi ühe asja, et õppida paremini toetama laste arengut. Seda saab teha igaüks!

Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out (Robert Collier).

Liisi töökogemuse ja publikatsioonide kohta saab lugeda tema CV-st.