Liis on logopeed, kes on töötanud erinevates süsteemides eelkooliealiste lastega: lasteaias, rehabilitatsioonimeeskonnas ja kliinikus. Oma teadustöös keskendub Liis arengulise keelepuude uurimisele ning osaleb tasemeõppe läbiviimisel.

“Lapsi tuleb võtta sellistena nagu nad on: koos nende tavapärade, eripärade, tugevuste ja arendamist vajavate külgedega. Õppimisprotsessis on pidevalt arenevatel ja vahetevahel ka erivajadustega lastel raske painduda meie järgi. Õppinud täiskasvanutena peame hoopis meie arvestama lastega ja looma keskkonna, kus nad saaksid õitseda. Sellepärast teen iga päev kasvõi ühe asja, et õppida paremini toetama laste arengut. Seda saab teha igaüks!” – Liis

Töökogemus

Tartu Hiie kool – õpetaja

Tartu Lasteaed Tähtvere – logopeed

Tartu Linna Polikliinik – logopeed

Fertilitas – logopeed

Logopeediakliinik – logopeed

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut – nooremteadur

Täiendkoolitused

“Oral language comprehension interventions, part 1,2” – Sirpa Tarvainen, 2023

“Developmental language disorders – state of the art” – Courtenay Norbury, 2022

“Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC, Treatment program for children with severe childhood apraxia of speech” – Edythe Strand, 2019

“Learning language and loving it” – Hanen Center, 2019

“Ratsutamisteraapia baaskursus” – Tartu Ülikool, 2018

“The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention” – 2018

“It Takes Two to Talk” programmi koolitus – Hanen Center, 2016

Saavutused

Hanen programmide Eestisse tooja

Hobid

Ratsutamine, sahtlisse kirjutamine, kokkamine, reisimine