Kas sinu lapsel on probleeme kõne arenguga?

Kas oled märganud, et sinu lapse kõne pole selline nagu tema eakaaslastel? Milliseid ohumärke oled tähele pannud?

 • Sinu laps on 1-aastane, aga ta ei reageeri oma nimele.
 • Sinu laps on 2-aastane, aga ta ei ütle veel sõnu või tema sõnavaras on väga vähe sõnu (alla 50ne).
 • Sinu laps on 3-aastane, aga ema või isana ei saa sa tema kõnest aru. Ta justkui räägib omas keeles.

Selles postituses toome välja 5 peamist võimalust, kuhu pöörduda lapse kõne arengu probleemide ilmnemisel.

LASTEAIA LOGOPEED

Pöördu logopeedi poole juhul, kui:

 • su laps käib lasteaias;
 • su lapse kõne arengut pole lasteaias hinnatud;
 • su lapse kõne arengut on lasteaias hinnatud, kuid laps pole abi saanud.

Juhul, kui lasteaias logopeedi pole, siis võid teha juhtkonnale ettepaneku hindamisteenus mujalt sisse osta. Kasulik on kaasata ka teised vanemad, kes on logopeedilisest hindamisest huvitatud. Juhul, kui lasteaias on logopeed, aga ta sinu lapsega ei tegele, siis lepi logopeediga kokku kohtumine. Räägi talle enda murest, palu soovitusi lapse esmaseks toetamiseks kodus. Samuti palu soovitusi, kuhu võiks lasteaia asemel pöörduda.

PEREARST

Pöördu perearsti poole juhul, kui:

 • su laps ei käi lasteaias;
 • sa ei saa abi lasteaiast;
 • sul on vaja logopeedilise hindamise eest tasumiseks saatekirja.

Perearsti aja võib julgelt broneerida kohe, kui märkad probleemi seoses lapse kõne arenguga. Perearst oskab anda sinu kirjelduse põhjal esmase hinnangu kõne arengu eakohasusele ja suunata su õigete spetsialistide juurde, näiteks logopeedi vastuvõtule või lastehaiglasse kompleksuuringule.

LASTE NEUROLOOG

Pöördu neuroloogi poole juhul, kui:

 • soovid lapsega läbida kompleksuuringu.

Kompleksuuringu käigus hindavad last mitmed spetsialistid: neuroloog, kliiniline psühholoog ja kliiniline logopeed. Vahetevahel tehakse lapsele ka une EEG, kus vaadatakse epilepsia esinemist. Uuringu tulemusel saab vanem mitmekülgse tagasiside lapse erinevate arenguvaldkondade kohta, sh kõne areng. Neuroloogi vastuvõtule saamiseks on vaja küsida perearstilt saatekiri või pöörduda eraasutusse.

RAJALEIDJA KESKUS

Pöördu Rajaleidjasse juhul, kui:

 • soovid saada hinnangut lapse arengu ja õppekeskkonna kohandamise osas;
 • soovid saada nõustamist seoses lapse haridusteed puudutavate küsimustega, näiteks erirühma vajalikkus või koolipikendus.

Rajaleidja keskusesse saad sa pöörduda ilma suunamiseta, broneerides ise esmase aja. Tallinnas pakub sarnast teenust ka Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Tartu linnas Hariduse Tugiteenuste Keskus. Rajaleidja keskustes hindavad lähtuvalt vajadusest sinu last logopeed ja eripedagoog ning intervjuu vanemaga viib läbi sotsiaalpedagoog. Rohkem infot saab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt.

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Pöördu Sotsiaalkindlustusametisse juhul, kui:

 • soovid lapsele taotleda puuet, mis võimaldab logopeedilist teenust saada rehabilitatsiooni plaani alusel.

Puude määramisel avanevad sul võimalused saada soodustusi, toetusi ja teenuseid. Rehabilitatsiooni plaan koostatakse lastele, kellel on probleeme mitme valdkonna arengus ja kellele senine pakutud abi pole piisavaks osutunud. Plaani koostamisel saab laps vajalikke teenuseid (nt logopeedilist abi) rehabilitatsioonikeskustest. Juhul, kui su lapsele puuet ei määrata, siis ei saa ta logopeedilist abi rehabilitatsiooniteenuse raames. Rohkem infot saab Sotsiaalkindustusameti ja Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehelt.

Veel praktilisi näpunäiteid.

 • Küsi alati ka teise spetsialisti arvamust või vaheta logopeedi, kui teraapia ei suju.
 • Uuri abisaamise võimaluste kohta ka sinu kodukohast kaugemal asuvates piirkondades.
 • Kui haridusasutus ei taga lapsele Rajaleidja poolt määratud logopeedilist abi, siis pöördu murega omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.

Jaga seda infot abivajajatega!

Anna tagasisidet!