Kristi Jakobson

Eripedagoog, õpetaja, õppejõud, koolitaja, teadur, ema

Kristi Jakobson on töötanud HEV laste klassis õpetajana ja rehabilitatsioonimeeskonnas eripedagoogina ning peamiselt arendanud kõne- ja keelepuudega õpilasi. Teadustöös keskendub ta peamiselt lugemisoskuse arendamisega seotud teemadele. Ta viib läbi nii taseme- kui ka täiendõpet.

Lastega töötades on oluline mõista, milliseid aspekte saame muuta. Täiskasvanud peavad aru saama, et õpetamisprotsessis ei ole mõistlik keskenduda lapse muutmisele, vaid keskkonna, õpetamisvahendite ja -viiside ning lähenemise kohandamisele. Sellisel viisil väldivad lapsega tegelevad inimesed ebaadekvaatsete eesmärkide püstitamist, mis ei aita lapsel areneda ning koormavad kõiki osapooli. Seega peaksid õpetajad, eripedagoogid, aga ka lapsevanemad enda tegevust piisavalt mõtestama, sest ainult nii saab toetada laste arengut just lastele sobival viisil.

When you can’t change the direction of the wind — adjust your sails (Jackson Brown).

Kristi töökogemuse ja publikatsioonide kohta saab lugeda tema CV-st.