KOOLITUSED ASUTUSTELE

Pakume asutusele koolitusi lähtuvalt teie personali vajadustest. Toetame nii asutuse spetsialistide kui ka lapsevanemate enesearengut.

Pakume laia teemavalikut, mille alla kuuluvad näiteks jõukohane õpetamine, lugemis- ja kirjutamisraskused, kõnearendus väikelastel, jutustamisoksuse kujunemise toetamine ning veel palju muud.

Rakendame kaasaaegseid koolitusmeetodeid, kus õppija osaleb protsessis aktiivselt ning teoreetilised teadmised seostatakse osaleja enda kogemusega. Illustreerime õpitavat rikkaliku videomaterjaliga ning eluliste näidetega. Oleme pandlikud koolituse pikkuse ning toimumisaegade osas. Pakume hinnasoodustusi ja eripakette.

Võta meiega ühendust erilo@erilo.ee .