Autism ja müüdid – mida igaüks peab teadma?
25€

Started on 28.09.2022

Autismi ümber levib palju valeinformatsiooni, mis omakorda tekitab tohutult arusaamatusi ning probleeme autistide jaoks. Selles videoloengus tutvustab Kristina viit müüti, mis ikka veel levivad ning pakub tänapäevast informatsiooni, mis on ka autistide endi poolt aktsepteeritud. 

ÕPPEKAVA NIMETUS: Autism ja müüdid – mida igaüks peab teadma?

Õppekava rühm: Koolieelikute õpetajate koolitus, klassiõpetaja koolitus, aineõpetajate koolitus.

Eesmärk: Kursuse läbinu teab autismi puudutavaid müüte tänapäevaste teadmiste kontekstis.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:
• teab autismi puudutavaid müüte,
• teab müüte ümberlükkavaid argumente lähtudes autismisõbralikust käsitlusest.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: –

Sihtrühmaks on autistidega kokku puutuvad haridustöötajad ja lapsevanemad.

Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Auditoorne töö veebis (VIDEOLOENG) 1 akt.

Õppe sisu:
• ülevaade müütidest,
• autismisõbralikud käsitlused.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi õppijale sobival ajal ja kohas, õppija tagab ise internetiühendusega arvuti/seadme olemasolu (videoloengu vaatamiseks).

Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud: –

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Osalenutele väljastatakse tõend, kui nad on avaldanud selleks soovi, kirjutades aadressile erilo@erilo.ee.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Eripedagoogika või logopeedia MA, eripedagoogika kutsestandardi tase 7 või tase 8, praktiline töökogemus HEV lastega vähemalt 5 aastat.

Videoloengule pääseb ligi pärast ostu sooritamist oma konto alt ning on nähtav 30 päeva.

1 Comment

 • Mare Helene Tammik
  Posted 15.02.2023 15:24 0Likes

  Kui mõtlesin, kuidas ja mida kirjutada arvustuseks ning tegin lahti tagasiside koha, siis – just nagu minu mõtted on juba kirjas! Eelmine postitaja Kadri Truup on need välja toonud.
  Tegin märkmeid, mida on edaspidi aeg-ajalt hea sirvida.
  Aitäh!
  Kiidan ka jõukohastamise koolitust, milles saadud rakendamise võtted sobivad ka hästi autistidele.

  Rühmaõpetaja pervasiivsete laste rühmas

Anna tagasisidet!